Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Maljasalmen Riistamiehet ry:n

Hirviporukan säännöt

Päivitetty 6.10.2018

 

1 §

 

Hirviporukka valitsee keskuudestaan johtajan joka vuoden jahdin jälkeen seuraavalle vuodelle. Johtajalle maksetaan 100€ kulukorvaus/kausi hirviporukan rahoista.

 

 

 

2 §

 

Hirviporukan johtajalla on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päätöksen tekoon.

 

 

 

3 §

 

Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua jahtiin.

 

 

 

4 §

 

Hirviporukan jäsenen on iältään 18 vuotta täyttänyt seuran täysivaltainen jäsen. Uuden jäsenen on maksettava laitemaksu 350€ liittyessään hirviporukkaan ennen jahtia, mutta viimeistään silloin kun ilmoittautuu hirviporukkaan. Hirviporukkaan ilmoittautuminen pitää tehdä elokuun viimeiseen päivään mennessä hirviporukan johtajalle. Vierailija ja alle 18 vuotias henkilö jolla on metsästysluvat kunnossa (metsästyskortti ja ampumakoe), mutta ei omista aseen hallussapitolupaa, pääsee valvojan kanssa samaan passiin tai koiramieheksi (vierailijalla tarkoitetaan henkilöä joka ei ole hirviporukan täysivaltainen jäsen). Vierailijan voi tuoda jahtiin, mutta siitä täytyy ilmoittaa hirviporukan johtajalle. Hirvijahtiin osallistujan (koskee myös vierailijaa ja alle 18 vuotiasta) täytyy olla myös fyysisesti sellaisessa kunnossa, että pääsee omatoimisesti passiin ja pystyy pistämään hirven, sekä pystyy antamaan näytön ampumataidostaan joko seuran järjestämissä ampumakilpailuissa tai on suorittanut ampumakokeen samana vuonna.

 

 

 

5 §

 

Vapaapäivät määräytyvät talkoopäivien mukaan. Kaikissa talkoissa käyneillä on käytössä 3 vapaapäivää, kahdessa talkoissa 2 vapaapäivää ja yhdessä talkoissa 1 vapaapäivä. Vapaapäivän voi käyttää puolikkaana. Vapaapäivistä tulee ilmoittaa hirvijohtajalle ennen seuraavaa metsästys päivää, jollei ilmoita menee vapaapäivä automaattisesti. Jos joutuu lähtemään kesken metsästyspäivän menettää puolikkaan vapaapäivän. Jos kaikki vapaapäivät on käytetty ja on poissa, menettää kyseisen metsästyspäivän lihaosuuden. Jos kaikki vapaapäivät on käytetty ja joutuu lähtemään kesken metsästyspäivän, menettää lihaosuuden loppupäivän saaliista.

 

 

 

6 §

 

Hirvenpyynti tapahtuu viikonloppuisin koko porukalla, jos ei toisin päätetä.

 

 

 

7 §

 

Passipaikat arvotaan erikseen, jokaiselle metsästyspäivälle ja kaikissa passeissa pysytään merkityllä paikalla eikä lähdetä siirtymään haukkua kohti tai siirrytä ns. parempaan paikkaan. Jos passista on tarvetta poistua tilapäisesti (esim. autoon lämmittelemään), poistumisesta ja palaamisesta passiin ilmoitetaan radiopuhelimella johtajalle ja myös tiedoksi muulle porukalle.

 

 


 

 

8 §

 

Aseet ladataan vasta passipaikalla ja patruunat / irtolipas poistetaan aseesta kun passit puretaan. Koiramiehet pitää aseen ladattuna vain tarvittaessa ja poistavat patruunat / irtolippaan aseesta kun nousevat omaan autoon tai toisen metsästäjän kyytiin. Kaadolla ase/aseet oltava lataamattomia.

 

 

 

9 §

 

Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava, ettei ampumalinjalla eikä takamaastossa ole ihmisiä. Mahdolliset ohilaukaukset ja haavoittamiset on varmistettava maastossa tarpeeksi huolellisesti ja ilmoitettava välittömästi hirviporukan johtajalle.

 

 

 

10 §

 

Jokaisen laukauksen ja onnistuneen kaadon on jälkeen radio hiljaisuus ja vain ampuja ilmoittaa radiopuhelimella välittömästi johtajalle mitä on ampunut. Kuin on ampunut hirveä, ei ammu enää muita hirviä ennen kuin on pistänyt ampumansa hirven.

 

 

 

11 §

 

Koiramiehille arvotaan numero ensimmäisenä metsästysviikonloppuna juoksevana lukuna numerosta 1. alkaen. (arvotut numerot on voimassa koko syksyn). Eli nro. 1. saa päättää ensimmäisenä metsästyspäivänä mistä lähtee, sen jälkeen nro. 1, 3, 4, jne. Seuraavana metsästyspäivänä päättää nro. 2, jne. Koiramies on velvollinen ilmoittamaan n.15 min. välein tilanteensa hirvijohtajalle.

 

 

 

12 §

 

Tieliikenteessä ajetaan rauhallisesti siirtyessä paikasta toiseen. Autot täytyy parkkeerata niin, ettei muiden tien käyttäjille liikkumista estetä tai hankaloiteta.

 

 

 

13 §

 

Koiramiehet voivat halutessaan viedä ylimääräisiä koiria eri alueille, kuin millä pääporukka metsästää. Kuitenkin koko hirviporukan suostumuksella ja hirviporukanjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ilman asetta.

 

14 §

 

Metsästäjä voidaan erottaa hirviporukasta määräajaksi, jos hän:

 

– Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja

 

– Toimii hirviporukassa sovittujen sääntöjen vastaisesti (vahingossa tai tahallaan)

 

– Lievin rangaistus: Tapahtumis- ja seuraavapäivä pois jahdista, sekä niiden päivien

 

lihaosuuksilta.

 

– Suuremmat rangaistukset käsittelee hirviporukka yhdessä ja päättää niistä.

 

 

 

15 §

 

Lihan paloitteluun ja jakamiseen pitäisi osallistua kaikkien, mutta ne jotka eivät pääse / osaa tekevät sitten oman osansa nylkemis, siivous ja puhdistus töissä. Lihat paloitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti:

 

– Otetaan maanomistajapalat ja toimitetaan ne maanomistajille.

 

– Aikuiset hirvet paloitellaan luuttomaksi, jauhelihat ja soppaluut jaetaan kaikille.

 

– Lihanpaloittelu aloitetaan sovittuna päivänä klo. 15.00 jälkeen.

 

– Jäsenen lihaosuutta ei voi toinen henkilö korvata olemalla jahdissa mukana jos jäsen

 

on estynyt osallistumasta jahtiin.

 

 

 

16 §

 

Jokainen hirviporukan jäsen on velvollinen tekemään talkootöitä hirviporukan eduksi, esim. passipaikkojen merkkaaminen, lavojen rakentaminen, passipaikkojen raivaaminen maanomistajan luvalla, nylky-vajan ylläpitäminen. Hirviporukka järjestää 3-4 talkoot. Hirviporukan jäsen on velvollinen osallistumaan yksiin (1) talkoisiin täyttääkseen talkoo velvoitteen. Jos hirviporukan jäsen ei täytä talkoovelvoitetta, kyseinen henkilö menettää ensimmäisen jahtiviikonlopun lihaosuuden.

 

PS. Saa tehdä lavoja, ja muita yllämainittuja talkootöitä myös oma - aloitteisesti.

 

 

 

Jokainen hirviporukan jäsen hyväksyy allekirjoituksellaan ja sitoutuu noudattamaan yllämainittuja sääntöjä.